ประกวดราคา
หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ By Action
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลสะสมในเลือด ฮีโมโกลบิน เอวันซี ( HbA1c) พร้อมน้ำยา 11 มกราคม 2564 14:22 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลในเลือด ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1C) พร้อมน้ำยา 09 ธันวาคม 2563 12:44 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
ประกาศ fluticasone125 และ flucasone250 30 มกราคม 2563 11:23 เกษมสันต์ อุทัยคราม รายละเอียด
ประกาศ insulin human30 และ isophane insulin100 30 มกราคม 2563 11:22 เกษมสันต์ อุทัยคราม รายละเอียด
ประกาศ ยา metformin 30 มกราคม 2563 11:21 เกษมสันต์ อุทัยคราม รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ 26 มิถุนายน 2562 08:11 เกษมสันต์ อุทัยคราม รายละเอียด