ประกวดราคา
# หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ By Action
1 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง 02 เมษายน 2564 08:52 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
2 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาณมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 25 มีนาคม 2564 15:28 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
3 ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลสะสมในเลือด ฮีโมโกลบิน เอวันซี ( HbA1c) พร้อมน้ำยา 11 มกราคม 2564 14:22 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
4 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลในเลือด ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1C) พร้อมน้ำยา 09 ธันวาคม 2563 12:44 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
5 ประกาศ fluticasone125 และ flucasone250 30 มกราคม 2563 11:23 เกษมสันต์ อุทัยคราม รายละเอียด
6 ประกาศ insulin human30 และ isophane insulin100 30 มกราคม 2563 11:22 เกษมสันต์ อุทัยคราม รายละเอียด
7 ประกาศ ยา metformin 30 มกราคม 2563 11:21 เกษมสันต์ อุทัยคราม รายละเอียด
8 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ 26 มิถุนายน 2562 08:11 เกษมสันต์ อุทัยคราม รายละเอียด