ข่าวจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ By Action
cctvใบขออนุญาตขอใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 21 ตุลาคม 2562 08:41 เกษมสันต์ อุทัยคราม รายละเอียด
ไฟล์สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 11 กันยายน 2562 09:04 เกษมสันต์ อุทัยคราม รายละเอียด
เอกสารเตรียม Re accreditation 28 พฤศจิกายน 2561 13:53 เกษมสันต์ อุทัยคราม รายละเอียด
การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 15 สิงหาคม 2561 08:57 เกษมสันต์ อุทัยคราม รายละเอียด