ITA รพจตุรพักตรพิมาน
สมาชิกเว็บไซต์จำนวนผู้เยี่ยมชมขณะนี้
เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้41
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้43
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้84
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว306
mod_vvisit_counterเดือนนี้1019
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1307
mod_vvisit_counterมีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด179189

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 3.91.79.74
,
Today: มี.ค. 25, 2019
โพลสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์คำแพงเป็นไงบ้าง
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พยากรณ์อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

ศีล สมาธิ ปัญญา รักษาทุกโรค

เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ลด ละ เลิก เค็ม หวาน มัน

สุขภาพดีด้วย 3 อ

3 อ.

สา'สุข ยุคใหม่ไร้พุง

เลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรัก

บุหรี่ร้าย ทำร้ายตนเองและคนรอบข้าง

ไข้เลือดออกป้องกันได้

กำจัดลูกน้ำและยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

'งดเหล้าเข้าพรรษา

เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย

เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย

น้ำคือชีวิต ดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด

'งดเหล้าเข้าพรรษา

ติดตามข่าวสารต่างๆของโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมานได้ ที่เว็บไซต์ www.chatuhospital.go.th รับชมการแพร่ภาพสดได้ทาง www.facebook.com/โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์คำแพง

ITA รพ.จตุรพักตรพิมาน ปี62

ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อ จัดจ้าง

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี61

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือ การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 1ประาศแผนงบค่าเสื่อมปี 62

EB2 2ประกาศแผนปี 62(เงินบำรุง)

EB2 3รายงานผลการติดตามแผนการจัดซื้อเงินงบปี62

EB2 4ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันต่อต้านทุจริต

งบค่าเสื่อม 10%

แผนงบค่าเสื่อม 20 %

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB3 วงเงินเกิน 5 พันบาท

EB3 วงเงินสูงสุด e-bidding

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

เผยแพร่สรุปผลการจัดหารอบเดือน ตค61-พย61

สขร.เดือน ธ.ค.61

สขร.เดือน ม.ค 62

สขร.เดือน  ก.พ.62

ตัวชี้วัดที่ 2: การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB6 ผูู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

ตัวชี้วัดที่ 3: การเปิดเผยข้อมูล

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB8-1แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

EB8-2คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานITA2562

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB9-1)1.7ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

EB9-1)1.8ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณปี2560

EB9-1)1.9.1แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สธ

ตัวชี้วัดที่ 4: การดำเนินงานตามภารกิจ

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่ปฏิบัติราชการประจำปี

......รออัพเดทช้อมูล

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB 11แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.จตุร

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 5: การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

......รออัพเดทช้อมูล

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

EB 14ข้าราชการอยู่ในระดับดีเด่น-ดีมาก

ตัวชี้วัดที่ 6: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB 15 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์

ตัวชี้วัดที่ 7: การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน...

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัดที่ 8: การรับสินบน

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 17นโยบายงดรับของขวัญ

EB 17 ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 17 การให้และรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา

ตัวชี้วัดที่ 9: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

......รออัพเดทช้อมูล

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถุงความพบาบามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้ีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

......รออัพเดทช้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 10: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

......รออัพเดทช้อมูล

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

......รออัพเดทช้อมูล

EB22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือไม่

......รออัพเดทช้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 11: แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

......รออัพเดทช้อมูล

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ 12: แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

......รออัพเดทช้อมูล

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน

......รออัพเดทช้อมูล

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2019 เวลา 15:21 น.)

 

ตลาดสีเขียว Green marget

วันที่ 12 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมานได้ทำการเปิดตลาดสีเขียว เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารปลอดภัย ไม่ปนเปื่อนสารเคมี เช่น ผัก ผลไม้ ทั้งสดและแปรรูป และเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ซึ่งประธานเปิดงานได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอจตุรพักตรพิมาน นายธนิต มยูขโชติ และได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรเป็นอย่างมาก พอใจคนขาย ถูกใจคนซื้อ สุขภาพดีปลอดภัยกันทุกคน
 

พระคุณคณะสงฆ์อำเภอจตุรพักตรพิมาน ที่ได้บริจาคข้าวสาร จำนวน 700 กก.

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมานขอขอบพระคุณคณะสงฆ์อำเภอจตุรพักตรพิมาน ที่ได้บริจาคข้าวสาร จำนวน 700 กก. และเงินจำนวน 3,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยที่มารับบริการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน
 

รับบริจาคเตียงผู้ป่วย

วันที่ 24 กันยายน 2561 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมานขอขอบคุณ คุณวาสนา เบาว์ยิ่ง เป็นอย่างสูง ที่ได้บริจาคเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ขอให้บุญกุศลส่งผลให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรือง พบแต่ความสุข

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 เวลา 09:37 น.)

 

งาน IC DAY

วันที่ 18 กันยายน 2561 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมานได้จัดงาน IC DAY ในงานมีการจัดประกวดและนำเสนอผลงาน CQI เพื่อพัฒนาเรื่องการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 กันยายน 2018 เวลา 14:56 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นายแพทย์สุพัชร์ศักย์ พันธุ์ศิลา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

แพทย์หญิงศิริกุล ศรีหนา

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

องค์กรแพทย์
ห้องคลอด ห้องผ่าตัด
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ห้องเอกซเรย์ X-RAY
ทันตกรรม
เภสัชกรรม
ผู้ป่วยใน IPD
บริหารงานทั่วไป
เทคโนโลยี่สารสนเทศ
อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
ผู้ป่วยนอก OPD
คลินิคพิเศษ
แพทย์แผนไทย
ศูนย์เปล
โภชนาการ
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ซักฟอก - จ่ายกลาง