รายงานสถานการณ์ โควิด-19 อัปเดตล่าสุด :

ติดเชื้อสะสม

( )

หายแล้ว

( )

เสียชีวิต

( )

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน : 20 มกราคม 2565 12:00:00

ติดเชื้อเพิ่มวันนี้

5

ติดเชื้อสะสม

34

รักษาหายวันนี้

0

ยังรักษาอยู่

14

เสียชีวิตวันนี้

0

เสียชีวิตสะสม

0


ตรวจ RT-PCR

29

พบเชื้อ

5

ตรวจพบเชื้อจากที่อื่น

0

ข่าวกิจกรรม
team member img
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

team member img
วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินิ?วันที่ 3 มิ.ย 63

team member img
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียม Re-accreditation โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

 ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
สถิติผู้ใช้บริการ ปี 2564 08 ธันวาคม 2564 14:20 รายละเอียด
โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ประกาศการปรับระบบบริการในสถานการณ์การระบาด Covid-19 ฉบับที่ 1 06 พฤษภาคม 2564 11:22 รายละเอียด
สถิติผู้ใช้บริการ ปี 2564 23 เมษายน 2564 08:09 รายละเอียด
เรื่องอัตราค่าตรวจร่างกายเพื่อขอใบรับรองแพทย์ พ.ศ.2564 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 22 มกราคม 2564 10:28 รายละเอียด
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563 09:55 รายละเอียด
งานวิจัยส่งเผยแพร่ รพ.จตุรพักตรพิมาน 30 เมษายน 2563 13:14 รายละเอียด
statistics สถิติ-2563 17 เมษายน 2563 08:33 รายละเอียด
งดให้การรักษาทางทันตกรรม มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID - 19 ) 20 มีนาคม 2563 10:50 รายละเอียด
ประชุมโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ประจำปี 2563 17 มีนาคม 2563 15:25 รายละเอียด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 03 มีนาคม 2563 13:49 รายละเอียด

 แผนจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
แจ้งการอนุมัติรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงลงทุน ปีงบประมาณ 2565 09 ธันวาคม 2564 11:53 รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุก่อสร้าง วัสดุการเกษตร วัสดุบริโภค วัสดุอื่นๆ ออกซิเจน 29 พฤศจิกายน 2564 13:23 รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยาทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 29 พฤศจิกายน 2564 13:18 รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 29 พฤศจิกายน 2564 13:17 รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 29 พฤศจิกายน 2564 13:16 รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา (เภสัชกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2565 29 พฤศจิกายน 2564 13:15 รายละเอียด
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 16 ธันวาคม 2563 13:39 รายละเอียด
เผยแพร่แผนประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวเคราะห์น้ำตาลในเลือด ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1c) พร้อมน้ำยา 09 ธันวาคม 2563 13:15 รายละเอียด
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2564 27 พฤศจิกายน 2563 13:30 รายละเอียด
รายงานผลและการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง (งบเงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2563 24 พฤศจิกายน 2563 14:24 รายละเอียด

 ประกวดราคา
หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (DR) 15 มิถุนายน 2564 09:05 รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง 02 เมษายน 2564 08:52 รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาณมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 25 มีนาคม 2564 15:28 รายละเอียด
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลสะสมในเลือด ฮีโมโกลบิน เอวันซี ( HbA1c) พร้อมน้ำยา 11 มกราคม 2564 14:22 รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลในเลือด ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1C) พร้อมน้ำยา 09 ธันวาคม 2563 12:44 รายละเอียด
ประกาศ fluticasone125 และ flucasone250 30 มกราคม 2563 11:23 รายละเอียด
ประกาศ insulin human30 และ isophane insulin100 30 มกราคม 2563 11:22 รายละเอียด
ประกาศ ยา metformin 30 มกราคม 2563 11:21 รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ 26 มิถุนายน 2562 08:11 รายละเอียด

 ประกาศจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
cctvใบขออนุญาตขอใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 21 ตุลาคม 2562 08:41 รายละเอียด
เอกสารเตรียม Re accreditation 28 พฤศจิกายน 2561 13:53 รายละเอียด
การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 15 สิงหาคม 2561 08:57 รายละเอียด

 ประกาศรับสมัครงาน
หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 29 ธันวาคม 2564 11:01 รายละเอียด
ปรกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 23 กันยายน 2564 10:51 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 18 กันยายน 2564 00:51 รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 03 กันยายน 2564 15:57 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา 27 พฤษภาคม 2564 14:42 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา 21 พฤษภาคม 2564 09:53 รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 30 เมษายน 2564 13:51 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 29 มีนาคม 2564 09:43 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานเปล 19 มีนาคม 2564 10:24 รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 01 มีนาคม 2564 15:01 รายละเอียด

 Facebook fanpage
 Statistics
ออนไลน์ตอนนี้ 1
วันนี้ 88
เมื่อวาน 81
เดือนนี้ 1,532
เดือนที่แล้ว 3,198
ปีนี้ 1,532
ปีที่แล้ว 42,715
จำนวนผู้เข้าชม 65,527