ข่าวกิจกรรม
หัวเรื่อง กลุ่มงานเภสักรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับบริจาคถุงกระดาษสำหรับใส่ยา จากคุณมะลิวรรณ จันทะสิงห์
เนื้อหา

วันนี้ 3 เมษายน 2562 กลุ่มงานเภสักรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ได้รับบริจาคถุงกระดาษสำหรับใส่ยา จากคุณมะลิวรรณ จันทะสิงห์ จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

โดย เกษมสันต์ อุทัยคราม
วันที่ประกาศ 03 เมษายน 2562 13:33
337 ครั้ง