ประกวดราคา
หัวเรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
เนื้อหา

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

ไฟล์แนบ
  • 20052022084547.pdf 3 ครั้ง
  • โดย พัชชรี นรชาญ
    วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2565 08:45
    115 ครั้ง