ข่าวสมัครงาน
หัวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
เนื้อหา

ตามที่โรงพยาบาลจตุรพัตรพิมาน ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565         โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ไปแล้ว นั้น

                   บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาสถานที่และวิธีการคัดเลือก ดังนี้

          1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ไฟล์แนบ
  • 25052022104126.pdf 3 ครั้ง
  • โดย ทองแสน โคตะโน
    วันที่ประกาศ 25 พฤษภาคม 2565 10:41
    121 ครั้ง