ข่าวสมัครงาน
หัวเรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
เนื้อหา

ด้วยโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายเดือน)  จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ3 ข้อ4 และข้อ5 ของหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบและรายเดือน ของหน่วยบริการใน  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ                         จำนวน 1 อัตรา

ไฟล์แนบ
  • 10062022132404.pdf 3 ครั้ง
  • โดย ทองแสน โคตะโน
    วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2565 13:24
    85 ครั้ง