ข่าวสมัครงาน
หัวเรื่อง ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
เนื้อหา

ด้วยโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ3 ข้อ4 และข้อ5 ของหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบและรายเดือน ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545    ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)           จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้                     จำนวน 1 อัตรา

 

ไฟล์แนบ
  • 13062022091739.pdf 6 ครั้ง
  • โดย ทองแสน โคตะโน
    วันที่ประกาศ 13 มิถุนายน 2565 09:17
    91 ครั้ง