ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข) PDPA
เนื้อหา

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข) PDPA

 

                   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอแจ้งการประมวลผลข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามหนังสือฉบับนี้

ไฟล์แนบ
  • 28062022114447.pdf 4 ครั้ง
  • โดย เกษมสันต์ อุทัยคราม
    วันที่ประกาศ 28 มิถุนายน 2565 11:44
    127 ครั้ง