ข่าวสมัครงาน
หัวเรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
เนื้อหา

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ  1 ตำแหน่ง 1 อัตรา      โดยกำหนดสอบในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ไปแล้ว นั้น

                    บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

ไฟล์แนบ
  • 29062022153431.pdf 7 ครั้ง
  • โดย ทองแสน โคตะโน
    วันที่ประกาศ 29 มิถุนายน 2565 15:34
    79 ครั้ง