ข่าวสมัครงาน
หัวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
เนื้อหา

ตามที่โรงพยาบาลจตุรพัตรพิมาน ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565         โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ไปแล้ว นั้น

ไฟล์แนบ
  • 26082022160626.pdf 5 ครั้ง
  • โดย ทองแสน โคตะโน
    วันที่ประกาศ 26 สิงหาคม 2565 16:06
    43 ครั้ง