ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เนื้อหา

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การแจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14
สรุปใจความสำคัญ
• การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เริ่มจากเมืองอู่ฮั่น ในประเทศจีน และต่อมาระบาดไปอีกหลายเมือง ปัจจุบันพบผู้ป่วยติดเชื้อในหลายประเทศ
• ขณะนี้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ตามประกาศของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ระงับเที่ยวบินเข้าออกจากเมืองอู่ฮั่นตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 และขยายเวลาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง
• ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีการระบาด หากมีไข้ ร่วมกับอาการ ทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางให้เจ้าหน้าที่ทราบ

 

พื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่คนแออัด

(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 น.)

 

ไฟล์แนบ
โดย เกษมสันต์ อุทัยคราม
วันที่ประกาศ 03 มีนาคม 2563 13:49
657 ครั้ง