ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง ประชุมโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ประจำปี 2563
เนื้อหา

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 น. นายแพทย์สุพัชร์ศักย์ พันธุ์ศิลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

เป็นประธานประชุมโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ประจำปี 2563 ของเครือข่ายสุขภาพอำเภอจตุรพักตรพิมาน ณ ห้องประชุมคำแพง

โดยมี พญ.ศิริกุล ศรีหนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยที่ได้รับยา และปัญหาทางการแพทย์ 

และ ภญ.วิภาพร อุตมะ บรรยายผลการดำเนินการโครงการ ณ. ไตรมาส 2

โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน RDU จากโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 30 คน

การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และเพื่อชี้แจงการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ไฟล์แนบ
โดย เกษมสันต์ อุทัยคราม
วันที่ประกาศ 17 มีนาคม 2563 15:25
1025 ครั้ง