ข่าวสมัครงาน
หัวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน
เนื้อหา

โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

๑.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ผลการสอบ
A๐๐๑ นางสาวภัทร์ คุ้มเมือง ผ่านการคัดเลือก
A๐๐๒ นางสาวศิริลักษณ์ ดวงระหว้า สำรอง

 

 

๒.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ผลการสอบ
C๐๐๒ นางสาวประภาวดี สิมลี ผ่านการคัดเลือก

 

 

๓.ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

 

  การรายงานตัว

            ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กลุ่มงานจัดการ ชั้น ๒ ตึกธรรมรักษา โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน

จังหวัดร้อยเอ็ด

      **หากท่านไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนด ทางโรงพยาบาลจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบดดยทั่วกัน

                  สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

ไฟล์แนบ
  • 29052020100217.pdf 2 ครั้ง
  • โดย เกษมสันต์ อุทัยคราม
    วันที่ประกาศ 29 พฤษภาคม 2563 10:02
    565 ครั้ง