ข่าวสมัครงาน
หัวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
เนื้อหา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

----------------------------------------------------------------

                    ตามที่โรงพยาบาลจตุรพัตรพิมาน ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ตามประกาศโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ไปแล้ว นั้น

                   บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาสถานที่และวิธีการคัดเลือก ดังนี้

วัน เดือน ปี

ที่คัดเลือก

ตำแหน่ง

เลขประจำตัวสอบ

เริ่มเวลา

วิธีการคัดเลือก

สถานที่คัดเลือก

25 สิงหาคม 2563

พยาบาลวิชาชีพ

A001-A024

09.00-10.30น.

สอบข้อเขียน

ห้องประชุมคำแพง

 

26 สิงหาคม 2563

พยาบาลวิชาชีพ

A001-A024

09.00-16.00น.

สอบสัมภาษณ์

ห้องประชุมธรรมรักษา 1

25 สิงหาคม 2563

พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)

B001-B002

09.00-10.30น.

 

10.30-12.00น.

 

13.30-16.00น.

สอบข้อเขียน

 

สอบปฏิบัติ

 

สอบสัมภาษณ์

ห้องประชุมคำแพง

 

กลุ่มการพยาบาล

 

ห้องประชุมธรรมรักษา 1

 

25 สิงหาคม 2563

ผู้ช่วยทันตแพทย์

C001-C015

09.00-10.30น.

 

10.30-12.00น.

 

13.30-16.00น.

สอบข้อเขียน

 

สอบปฏิบัติ

 

สอบสัมภาษณ์

ห้องประชุมคำแพง

 

กลุ่มงานทันตกรรม

 

ห้องประชุมธรรมรักษา 1

 

25 สิงหาคม 2563

พนักงาน        ขับรถยนต์

D001-D003

09.00-10.30น.

 

10.30-12.00น.

 

13.30-16.00น.

สอบข้อเขียน

 

สอบปฏิบัติ

 

สอบสัมภาษณ์

ห้องประชุมคำแพง

 

บริเวณข้างห้องประชุมคำแพง

ห้องประชุมธรรมรักษา 1

 

ไฟล์แนบ
  • 21082020141151_abcd1234.pdf 16 ครั้ง
  • โดย เกษมสันต์ อุทัยคราม
    วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2563 14:11
    813 ครั้ง