ข่าวจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวเรื่อง การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เนื้อหา

 

การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 

1. การดูแลรักษาแป้นพิมพ์ (Keyboard)

     – ทำความสะอาดโดยการปัดฝุ่นเป็นประจำ

     – ห้ามทำน้ำหกบนแป้นพิมพ์

2.การดูแลรักษาจอภาพ

     1. อาจซื้อ filter ช่วยในการกรองแสงเพื่อให้ทำงานได้อย่างสะดวกราบรื่น

     ไม่แสบตาจนเกินไป หรืออาจปรับปุ่มด้านล่างของจอ เพื่อปรับแสงสว่างของจอ ให้มีความเหมาะสม

     2. สามารถทำความสะอาดจอภาพได้โดยการใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้ง เช็ดจอภาพให้สะอาด

     3. หลังจากใช้งานแล้วให้ใช้ผ้าคลุมจอภาพทุกครั้งเพื่อป้องกันฝุ่นละออง

     4. ไม่ควรเปิดจอภาพทิ้งไว้นานๆโดยที่ไม่มีการใช้งานเลย เพราะจะทำให้จอภาพเสื่อมลงได้ ถ้าจำเป็นต้องเปิดจอทิ้งไว้ ควรตั้งโปรแกรม Screen Saver เพื่อช่วยรักษาจอภาพ

3.การดูแลรักษาเมาส์ (Mouse)

     – วางเมาส์ไว้ที่แผ่นรองเมาส์ เมื่อใช้งานทุกครั้ง

     – ทำความสะอาดบริเวณลูกกลิ้งของเมาส์

     – อย่าเคาะเมาส์แรง ๆ กับพื้น 

4.การดูแลรักษาตัวเครื่อง (Case)

     – ควรให้เครื่องอยู่บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ

     – อย่าทำน้ำหรืออาหารหกใส่ตัวเครื่อง

5.การดุแลรักษาเครื่องพิมพ์ (Printer)

     – ปิดเครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังจากใช้งาน

     – เมื่อกระดาษติดให้ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา

 6.การดูแลรักษาแผ่นดิสก์ (Diskette)

     – ห้ามนำแผ่นดิสก์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ในขณะที่กำลังอ่านข้อมูล

     – ไม่ควรนำแผ่นดิสก์ไปไว้ในที่ที่มีความชื้น หรืออุณภูมิสูง

     – ไม่ควรนำแผ่นดิสก์เข้าใกล้กับวัตถุที่ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก

     – ไม่ควรขีดหรือเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นดิสก์ ถ้าจะต้องเขียนให้เขียนลงบนป้ายชื่อที่มีไว้สำหรับปิดบนแผ่นดิสก์ 

7.การดูแลรักษาแผ่นซีัดีี (CD)

     – ควรเก็บแผ่นซีดีไว้ในกล่อง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง

     – ไม่ควรขีดเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นซีดี เนื่องจากจะทำให้่แผ่นซีดีเกิดรอยขีดขวนและเสียหายใช้งานไม่ได้

     – ไม่ควรใช้มือจับบริเวณด้านหน้าของแผ่นซีดี

     – ไม่ควรงอแผ่นซีดี อาจจะทำให้แผ่นซีดีมีโอกาสแตกหักได้ง่าย

ไฟล์แนบ
โดย เกษมสันต์ อุทัยคราม
วันที่ประกาศ 15 สิงหาคม 2561 08:57
935 ครั้ง