แผนจัดซื้อจัดจ้าง
หัวเรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม)
เนื้อหา

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม) ในส่วนร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด และร้อยละ 10 ระดับเขต

ไฟล์แนบ
  • 12112020160216.pdf 4 ครั้ง
  • โดย พัชชรี นรชาญ
    วันที่ประกาศ 12 พฤศจิกายน 2563 16:02
    245 ครั้ง