ข่าวจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวเรื่อง เอกสารเตรียม Re accreditation
เนื้อหา

เอกสารเตรียม Re accreditation 
      1.HA คืออะไร
      2.ขั้นตอนการเตรียมเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ
      3.ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจและเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อ re acc
      4.เครื่องมือคุณภาพที่ใช้ประกอบกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 (2018) 
      5.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 (2018)
      6.Hospital profile 2018
      7.SAR 2018
      8.Scoring guideline HA Standard 2018
      9.SPA in action
     10.Quality Report for PCT (Service profile PCT 2018)
     11.แบบฟอร์ม Service profile หน่วยงาน
     12.หนังสือแสดงความจำนงขอรับการรับรอง
     13.แบบฟอร์มเวชระเบียน
     14.Template การนำเสนอทีม

Download

ไฟล์แนบ
โดย เกษมสันต์ อุทัยคราม
วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2561 13:53
867 ครั้ง