แผนจัดซื้อจัดจ้าง
หัวเรื่อง เผยแพร่แผนประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวเคราะห์น้ำตาลในเลือด ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1c) พร้อมน้ำยา
เนื้อหา

เผยแพร่แผนประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวเคราะห์น้ำตาลในเลือด ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1c) พร้อมน้ำยา

ไฟล์แนบ
  • 09122020131552.pdf 2 ครั้ง
  • โดย พัชชรี นรชาญ
    วันที่ประกาศ 09 ธันวาคม 2563 13:15
    649 ครั้ง