ข่าวสมัครงาน
หัวเรื่อง ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค 2564 ถึง 20 ม.ค.2564
เนื้อหา

ด้วยโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ3 ข้อ4 และข้อ5 ของหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบและรายเดือน ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545    ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ                        จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา                จำนวน 1 อัตรา
ไฟล์แนบ
  • 06012021093701.pdf 29 ครั้ง
  • โดย ทองแสน โคตะโน
    วันที่ประกาศ 06 มกราคม 2564 09:37
    493 ครั้ง