ข่าวสมัครงาน
หัวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
เนื้อหา

ตามที่โรงพยาบาลจตุรพัตรพิมาน ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ลงวันที่ 11 มกราคม 2564   โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 ไปแล้ว นั้น

                   บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาสถานที่และวิธีการคัดเลือก ดังนี้

ไฟล์แนบ
  • 22012021102744.pdf 11 ครั้ง
  • โดย ทองแสน โคตะโน
    วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2564 10:27
    339 ครั้ง