ข่าวสมัครงาน
หัวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
เนื้อหา

ตามที่โรงพยาบาลจตุรพัตรพิมาน ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 ไปแล้ว นั้น

                   บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาสถานที่และวิธีการคัดเลือก ดังนี้

ไฟล์แนบ
  • 22012021103024.pdf 20 ครั้ง
  • โดย ทองแสน โคตะโน
    วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2564 10:30
    337 ครั้ง