ประกวดราคา
หัวเรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาณมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
เนื้อหา

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาณมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  จำนวน 1  คัน

ไฟล์แนบ
  • 25032021152815.pdf 6 ครั้ง
  • โดย พัชชรี นรชาญ
    วันที่ประกาศ 25 มีนาคม 2564 15:28
    577 ครั้ง