ประกวดราคา
หัวเรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง
เนื้อหา

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac)  ห้องนึ่งทรงกระบอก  ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง

ไฟล์แนบ
  • 02042021085239.pdf 8 ครั้ง
  • โดย พัชชรี นรชาญ
    วันที่ประกาศ 02 เมษายน 2564 08:52
    549 ครั้ง