ข่าวสมัครงาน
หัวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา
เนื้อหา

ตามที่โรงพยาบาลจตุรพัตรพิมาน ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ไปแล้ว นั้น

                   บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาสถานที่และวิธีการคัดเลือก ดังนี้

ไฟล์แนบ
  • 21052021095323.pdf 29 ครั้ง
  • โดย ทองแสน โคตะโน
    วันที่ประกาศ 21 พฤษภาคม 2564 09:53
    407 ครั้ง