ข่าวสมัครงาน
หัวเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
เนื้อหา

ด้วยโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ3 ข้อ4 และข้อ5 ของหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบและรายเดือน ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545    ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ                                              จำนวน 3 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้                                     จำนวน 2 อัตรา

ไฟล์แนบ
  • 03092021155723.pdf 18 ครั้ง
  • โดย ทองแสน โคตะโน
    วันที่ประกาศ 03 กันยายน 2564 15:57
    275 ครั้ง