แผนจัดซื้อจัดจ้าง
หัวเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุก่อสร้าง วัสดุการเกษตร วัสดุบริโภค วัสดุอื่นๆ ออกซิเจน
เนื้อหา

แผนจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2565  ประกอบด้วย  วัสดุสำนักงาน  วัสดุงานบ้านงานครัว  วัสดุคอมพิวเตอร์  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  วัสดุก่อสร้าง  วัสดุการเกษตร  วัสดุบริโภค  วัสดุอื่นๆ  ออกซิเจน

ไฟล์แนบ
  • 29112021132314.pdf 8 ครั้ง
  • โดย พัชชรี นรชาญ
    วันที่ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2564 13:23
    277 ครั้ง