ข่าวสมัครงาน
หัวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
เนื้อหา

ตามที่โรงพยาบาลจตุรพัตรพิมาน ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565         โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 ไปแล้ว นั้น

                   บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาสถานที่และวิธีการคัดเลือก ดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไฟล์แนบ
  • 15032022090016.pdf 8 ครั้ง
  • โดย ทองแสน โคตะโน
    วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2565 09:00
    65 ครั้ง