ข่าวสมัครงาน
หัวเรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
เนื้อหา

ด้วยโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ3 ข้อ4 และข้อ5 ของหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบและรายเดือน ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545    ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์                                 จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)         จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง พนักงานเปล                                         จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)          จำนวน 1 อัตรา                       
ไฟล์แนบ
  • 10052022144033.pdf 1 ครั้ง
  • โดย ทองแสน โคตะโน
    วันที่ประกาศ 10 พฤษภาคม 2565 14:40
    19 ครั้ง