ประกวดราคา
# หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ By Action
1 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 20 พฤษภาคม 2565 08:45 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
2 ประกวดราคาซื้อ ยา NPH 70% RI 30% INSULIN 100 I.U./ML INJECTION 3 ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 กุมภาพันธ์ 2565 11:21 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
3 ประกวดราคาซื้อ ยา FLUTICASONE 250 MCG+SALMETEROL 50 MCG/DOSE ACCUHALER 60 DOSE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 กุมภาพันธ์ 2565 11:18 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
4 ประกวดราคาซื้อ ยา FLUTICASONE 125 MCG/DOSE INHALER 120 DOSE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 กุมภาพันธ์ 2565 11:16 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
5 ประกวดราคาซื้อ ยา AMLODIPINE BESYLATE 5 MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 กุมภาพันธ์ 2565 11:15 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
6 เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (DR) 15 มิถุนายน 2564 09:05 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
7 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง 02 เมษายน 2564 08:52 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
8 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาณมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 25 มีนาคม 2564 15:28 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
9 ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลสะสมในเลือด ฮีโมโกลบิน เอวันซี ( HbA1c) พร้อมน้ำยา 11 มกราคม 2564 14:22 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
10 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลในเลือด ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1C) พร้อมน้ำยา 09 ธันวาคม 2563 12:44 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
11 ประกาศ fluticasone125 และ flucasone250 30 มกราคม 2563 11:23 เกษมสันต์ อุทัยคราม รายละเอียด
12 ประกาศ insulin human30 และ isophane insulin100 30 มกราคม 2563 11:22 เกษมสันต์ อุทัยคราม รายละเอียด
13 ประกาศ ยา metformin 30 มกราคม 2563 11:21 เกษมสันต์ อุทัยคราม รายละเอียด
14 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ 26 มิถุนายน 2562 08:11 เกษมสันต์ อุทัยคราม รายละเอียด