...
ทำเนียบผู้อำนวยการ
# ตำแหน่ง ชื่อ ปี
1 ผู้อำนวยการ นายแพทย์พรชัย อนันต์ภัทรชัย พ.ศ. 2526 ถึง 2527
2 ผู้อำนวยการ นายแพทย์ไพบูลย์ ค้ำพันธุ์ พ.ศ. 2527 ถึง 2528
3 ผู้อำนวยการ นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ พ.ศ. 2528 ถึง 2529
4 ผู้อำนวยการ นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต พ.ศ. 2529 ถึง 2530
5 ผู้อำนวยการ นายแพทย์ประทุมทอง ยาทุม พ.ศ. 2530 ถึง 2531
6 ผู้อำนวยการ นายแพทย์วันชัย อัตถากร พ.ศ. 2531 ถึง 2532
7 ผู้อำนวยการ นายแพทย์ธรรมนูญ กมลมาตยากุล พ.ศ. 2532 ถึง 2536
8 ผู้อำนวยการ นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล พ.ศ. 2536 ถึง 2558
9 ผู้อำนวยการ นายแพทย์สุพัชร์ศักย์ พันธุ์ศิลา พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ
...

นายแพทย์สุพัชร์ศักย์ พันธุ์ศิลา

Facebook fanpage
Statistics
ออนไลน์ตอนนี้ 1
วันนี้ 98
เมื่อวาน 297
เดือนนี้ 4,114
เดือนที่แล้ว 5,098
ปีนี้ 21,695
ปีที่แล้ว 39,999
จำนวนผู้เข้าชม 163,230