...
ข่าวสมัครงาน
# หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ By Action
1 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา 05 เมษายน 2567 16:12 ทองแสน โคตะโน
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 29 กุมภาพันธ์ 2567 09:26 ทองแสน โคตะโน
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา 27 กุมภาพันธ์ 2567 09:55 ทองแสน โคตะโน
4 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา 07 กุมภาพันธ์ 2567 10:22 ทองแสน โคตะโน
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 26 ธันวาคม 2566 10:18 ทองแสน โคตะโน
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 21 ธันวาคม 2566 14:21 ทองแสน โคตะโน
7 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 21 พฤศจิกายน 2566 14:58 ทองแสน โคตะโน
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 30 ตุลาคม 2566 13:33 ทองแสน โคตะโน
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) และตำแหน่งพนักงานบริการ(คนสวน) 25 ตุลาคม 2566 15:24 ทองแสน โคตะโน
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 10 ตุลาคม 2566 15:59 ทองแสน โคตะโน
11 ประกาศไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 18 กันยายน 2566 10:02 ทองแสน โคตะโน
12 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 06 กันยายน 2566 11:17 ทองแสน โคตะโน
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 31 พฤษภาคม 2566 11:08 ทองแสน โคตะโน
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 31 พฤษภาคม 2566 10:44 ทองแสน โคตะโน
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 29 พฤษภาคม 2566 10:59 ทองแสน โคตะโน
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 29 พฤษภาคม 2566 10:56 ทองแสน โคตะโน
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวด) 24 พฤษภาคม 2566 09:42 ทองแสน โคตะโน
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวด) 18 พฤษภาคม 2566 13:36 ทองแสน โคตะโน
19 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 16 พฤษภาคม 2566 14:35 ทองแสน โคตะโน
20 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 16 พฤษภาคม 2566 14:32 ทองแสน โคตะโน
21 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวด) 01 พฤษภาคม 2566 13:49 ทองแสน โคตะโน
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10 มีนาคม 2566 09:19 ทองแสน โคตะโน
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 07 มีนาคม 2566 12:00 ทองแสน โคตะโน
24 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์และตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) 16 กุมภาพันธ์ 2566 16:19 ทองแสน โคตะโน
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) 29 ธันวาคม 2565 09:43 ทองแสน โคตะโน
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) 23 ธันวาคม 2565 10:31 ทองแสน โคตะโน
27 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) 07 ธันวาคม 2565 15:45 ทองแสน โคตะโน
28 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) 28 ตุลาคม 2565 10:06 ทองแสน โคตะโน
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 25 ตุลาคม 2565 11:46 ทองแสน โคตะโน
30 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 04 ตุลาคม 2565 10:05 ทองแสน โคตะโน
31 ประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 26 สิงหาคม 2565 16:06 ทองแสน โคตะโน
32 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) 10 สิงหาคม 2565 08:13 ทองแสน โคตะโน
33 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 29 มิถุนายน 2565 15:38 ทองแสน โคตะโน
34 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 29 มิถุนายน 2565 15:34 ทองแสน โคตะโน
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 27 มิถุนายน 2565 13:25 ทองแสน โคตะโน
36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 27 มิถุนายน 2565 13:21 ทองแสน โคตะโน
37 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 มิถุนายน 2565 09:17 ทองแสน โคตะโน
38 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 10 มิถุนายน 2565 13:24 ทองแสน โคตะโน
39 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล 30 พฤษภาคม 2565 11:29 ทองแสน โคตะโน
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา 25 พฤษภาคม 2565 10:41 ทองแสน โคตะโน
41 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา 10 พฤษภาคม 2565 14:40 ทองแสน โคตะโน
42 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 18 มีนาคม 2565 19:29 เกษมสันต์ อุทัยคราม
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15 มีนาคม 2565 09:00 ทองแสน โคตะโน
44 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 25 กุมภาพันธ์ 2565 09:50 ทองแสน โคตะโน
45 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 24 มกราคม 2565 13:46 ทองแสน โคตะโน
46 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 29 ธันวาคม 2564 11:01 ทองแสน โคตะโน
47 ปรกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 23 กันยายน 2564 10:51 เกษมสันต์ อุทัยคราม
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 18 กันยายน 2564 00:51 เกษมสันต์ อุทัยคราม
49 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 03 กันยายน 2564 15:57 ทองแสน โคตะโน
50 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา 27 พฤษภาคม 2564 14:42 ทองแสน โคตะโน
51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา 21 พฤษภาคม 2564 09:53 ทองแสน โคตะโน
52 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 30 เมษายน 2564 13:51 ทองแสน โคตะโน
53 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 29 มีนาคม 2564 09:43 ทองแสน โคตะโน
54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานเปล 19 มีนาคม 2564 10:24 ทองแสน โคตะโน
55 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 01 มีนาคม 2564 15:01 ทองแสน โคตะโน
56 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 25 กุมภาพันธ์ 2564 11:10 ทองแสน โคตะโน
57 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 27 มกราคม 2564 09:55 ทองแสน โคตะโน
58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 22 มกราคม 2564 10:30 ทองแสน โคตะโน
59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 22 มกราคม 2564 10:27 ทองแสน โคตะโน
60 ประกาศการเปลี่ยนแปลง วัน ในการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน ปฏิบัติ และสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 18 มกราคม 2564 09:10 ทองแสน โคตะโน
61 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค 2564 ถึง 20 ม.ค.2564 12 มกราคม 2564 09:48 ทองแสน โคตะโน
62 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค 2564 ถึง 20 ม.ค.2564 06 มกราคม 2564 09:37 ทองแสน โคตะโน
63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 15 ธันวาคม 2563 09:15 ทองแสน โคตะโน
64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 27 สิงหาคม 2563 10:37 เกษมสันต์ อุทัยคราม
65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 21 สิงหาคม 2563 14:11 เกษมสันต์ อุทัยคราม
66 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ถึง 20 สิงหาคม 2563 29 กรกฎาคม 2563 14:53 เกษมสันต์ อุทัยคราม
67 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 29 พฤษภาคม 2563 10:02 เกษมสันต์ อุทัยคราม
68 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นบูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 22 พฤษภาคม 2563 13:30 เกษมสันต์ อุทัยคราม
69 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค 2563 ถึง 20 พ.ค.2563 01 พฤษภาคม 2563 15:25 เกษมสันต์ อุทัยคราม
70 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 17 เมษายน 2562 15:07 เกษมสันต์ อุทัยคราม
ผู้อำนวยการ
...

นายแพทย์สุพัชร์ศักย์ พันธุ์ศิลา

Facebook fanpage
Statistics
ออนไลน์ตอนนี้ 1
วันนี้ 24
เมื่อวาน 76
เดือนนี้ 1,274
เดือนที่แล้ว 4,014
ปีนี้ 13,757
ปีที่แล้ว 39,999
จำนวนผู้เข้าชม 155,292